Popüler Yeniler
Reklamlar

BİR KARA HARP OKULU ÖĞRENCİSİ ÇABALIYOR! BU SESE KULAK VERİN

Kara Harp Okulu öğrencisi Ö.F.Ç. okulunu kapatan KHK’nin iptali için başvurmadık kapı bırakmadı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Kara Harp Okulu (KHO) öğrencilerinin hukuk mücadelesi sürüyor. Son sınıftayken okulsuz kalan Ö.F.Ç., 669 sayılı KHK’nin Kara Harp Okulu’nu kapatan 104. ve 105. maddelerinin iptalini isteyerek mahkemeye başvurmuştu. 4.sınıf öğrencisiyken okulu kapatılan Ö.F.Ç., şimdi hukuk okuyor.


İNCELEMEDEN RET

İstinaf kararıyla Ö.F.Ç’nin dosyası Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne geri gönderildi. Kararda KHK hükümlerinin kanun niteliği taşıdığı için iptaline yönelik açılmış davanın incelenmesinin hukuken olanaksız olduğuna değinilerek, “Uyuşmazlıkta, davacının subaylığa nasbının yapılamayacağı hususunun doğrudan ve kanun niteliğini taşıyan hukuki düzenleme olan KHK ile varlık kazandığı açıktır. KHK’de bu konuda idareye herhangi bir değerlendirme yapma ya da başka yönde işlem kurma olanağı tanımadığının anlaşılmış olması karşısında, davanın incelenmeksizin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İKİNCİ BAŞVURU

İstinaf mahkemesine ikinci kez başvuru yapan Ö.F.Ç. başvuru dilekçesinde ‘kanunsuz ceza olmaz’ ilkesine atıfta bulunarak, “Bu ilke KHK’ler ile, gerekse ceza soruşturması süreciyle ihlal edildiği görülmektedir. Yani askeri okulda öğrenci olmanın suç sayılmayacağı ve alınan tedbirin anayasaya aykırı olduğu OHAL’deki durumla harp okullarındaki öğrencilerin ilişiğinin kesilmesi OHAL’in mantığına da aykırıdır” dedi.

BU KONU OHAL İLE İLGİLİ DEĞİL

Olağanüstü halin gerekli kılmadığı konuların olağanüstü hal KHK’leriyle düzenlenmesinin olanaksız olduğuna değinen Ö.F.Ç “669 sayılı KHK ile hem kalıcı düzenlemeler yapılmıştır hem de bu düzenlemeler olağanüstü halin gerekli kıldığı konulardan değillerdir. Anayasa Mahkemesi’nin çıkartılan bir olağanüstü hal KHK’sinin bu niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemesi ve eğer bu niteliği taşımıyorsa uygunluk denetimini yapması zorunludur.” dedi.

kaynak:cumhuriyet