Popüler Yeniler
Reklamlar

ÜNLÜ SANATÇIDAN AKP'YE AĞIR KAPAK !

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’ın çocuk istismarına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Müzisyen Hakan Taşıyan, gençlik dönemi ile şu anda yaşanan çocuk istismarlarına dair çarpıcı bir mesaj attı. Taşıyan’ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni alırken çok sayıda da yorum geldi.

“ÇOK ŞEY ÇALDINIZ İNSANLIKTAN”

“Bizim zamanımızda otobüse binerdik. Çocuk görünce göz falan kırpardık, başını okşardık çocukların. Güldürürdük. Şimdi annesi babası yanlış anlamasın diye kafamızı çeviriyoruz. Çok şey çaldınız insanlıktan…”
TARTIŞMALI KANUN

Ankara Kadın Platformu tarafından çocuk istismarı yasa tasarısına karşı Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan açıklamayı Dilek Yıldız okudu. Ankara Kadın Platformu’nun açıklaması şöyle;

“BAŞTAN SAVMA KANUIN SORUNU ÇÖZEMEZ”

“09 Nisan 2018 tarihinde TBMM’ye sunulan çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” çocukların haklarını merkeze koymak yerine çocuk istismarı vakalarının artması ve görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan tepkileri bastırmak için ilgili tarafların görüşü alınmadan özensizce hazırlanmıştır”. 

“ÖNCE NEDENLERİ TESPİT EDİN”

“ Çocuklara yönelik cinsel istismar durumunda faile yönelik cezaları artırmayı esas alan tasarı, bu vakaların toplumsal ve psikolojik nedenleri araştırılmadan yargılamalardan kaynaklanan sorunları ayrıntılı olarak tespit edilmeden hazırlanmış olduğundan mevcut sorunları çözmeyeceği gibi, yeni sorunları da beraberinde getirecektir. “

“İSTİSMARA YOLAÇAN NEDENLERİ ORTADAN KALDIRIN”

“Anayasa’nın 41/2 maddesi ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri uyarınca, devletin öncelikli görevi, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Çocuk istismarına suç ve ceza eksenini aşan daha geniş perspektiften, disiplinlerarası bir yaklaşımla ve hak temelli bir çocuk koruma anlayışıyla çözüm bulunması gerekmektedir. Çocuk haklarına dayalı bütüncül bir çocuk politikası hayata geçirilmeli, konuya ilişkin bilimsel verileri, yaşanan deneyimleri, nedenleri dikkate alan, ilgili tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının demokratik katılımıyla çocuk haklarını merkeze alan bir düzenleme yapılmalıdır.”

Kaynak: ajanslar